2.

HVA ER oZON

Desintrygg_transport_kurs2.png
Desintrygg_Ozon_grønn.PNG

Ozon er en flyktig lys blå gass som kommer til overalt. Ozon eller «trioksygen» er svært oksiderende på biologisk materiale.

 

Ozon skapes blant annet i naturen ved at lyn splitter O2 (2 oksygenmolekyler) som skaper frie oksygenmolekyler. Disse kobler seg på èn ekstra O2 og blir da O3 (3 oksygenmolekyler).

 

Ozongeneratorer isolerer denne prosessen og kan skape ønskede ozonverdier på svært kort tid.