7.

HMS

Desintrygg_HMS.png

Ved desinfisering er HMS ekstra viktig. Derfor har vi i Desintrygg valgt å designe systemene våre fra bunnen av med HMS og brukervennlighet  som viktigste faktor. Det er brukt store ressurser på risikovurderinger og utvikling så det eneste du trenger å gjøre, er å kontrollere at bussen er tom for mennesker og dyr før hovedstrømbryteren skrus på.

 

Nøkkelen til startbryteren kan oppbevares i kjøretøyet, men skal ikke stå i bryteren.

Maskinen og lyset er kalibrert slik at verdiene er trygge når lyset slukker. Dersom du går inn før lyset har slukket kan dette medføre til eksponering av Ozon.

Åpner man døren før programmet er ferdig vil en sterk lukt av Ozon instinktivt stoppe deg i døren. 


Risikovurdering for Ozon tilsendes etter fullført kurs.